Vi hjälper dig med rådgivning om hur läkemedel verkar och hur mediciner ska tas och råd om kost, dryck och motions betydelse vid diabetes.

Med sjuksköterskan samtalar du om bra livsstil vid diabetes, tar prover och får recept på nödvändiga hjälpmedel som till exempel blodsockermätare och teststickor. Målet är att hela tiden föra en dialog om hur du kan må bra och få bra kontroll på ditt blodsocker. Du ska veta hur du gör för bästa blodsockerkontroll vid akuta infektioner eller andra oväntade händelser. Du ska givetvis känna till ditt eget långtidssocker (HbA1c) och ditt personliga måltal för HbA1c.

 

Ju mer du som patient kan om diabetessjukdomen desto bättre förutsättningar får du för en framgångsrik behandling